piątek, 19 listopada 2010

EURUSD Weekly

Jeśli przyjmiemy obecny scenariusz z pięciofalową strukturą wzrostową jako fala (c) w dużej korekcie na fali (2/B), warto zwrócić uwagę, iż podfala (iii) była dłuższa zaledwie o 13% od podfali (i).
Według klasycznej Teorii jedna z fal powinna być zdecydowanie wydłużona, a zatem jeśli zakończy się fala (iv) to fala (v) może mieć zasięg powyżej 1,5000.

Istnieje również alternatywny scenariusz, gdyż tak mała przewaga kolejnej fali wzrostowej nad poprzednią może sugerować powstanie prostej korekty typu "abc", jednak na tę chwilę nie zostało to jeszcze potwierdzone.
ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawione w artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.