wtorek, 18 stycznia 2011

Oficjalny partner MarketVisionTV w Polsce

Analizy wideo na podstawie Teorii Fal Elliott'a.OŚWIADCZENIA I GWARANCJE:
MarketVisionTV jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje zawarte w wyświetlanych filmach.
MarketVisionTV (MVTV) otrzymuje dane ze źródeł, które uważa za wiarygodne, ale MVTV nie gwarantuje dokładności i kompletności danych. Opinie MVTV należy traktować jedynie jako wskazówki i tym samym nie należy traktować zaprezentowanych informacji jako gwarant tego co się w rzeczywistości wydarzy.
MVTV nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do wyników inwestycyjnych, które zostaną uzyskane przez osobę lub podmiot na podstawie zamieszczanych informacji.
MVTV nie ponosi odpowiedzialności za straty handlowe, utratę zysków, ani za żadne inne negatywne wyniki.
POUFNOŚĆ:
Informacje zawarte w serwisie MVTV są informacjami chronionymi prawem autorskim. Retransmisja tych informacji może nastąpić jedynie w drodze wyraźnej umowy z MVTV.
ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawione w artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.