czwartek, 26 lipca 2012

magic S/R zones for EURUSD, H2

Powracając na wykres H2 i łącząc to co działo się także na wykresie H1 rynek zakończył tworzenie piątki w piątce i prawdopodobnie rozpoczyna nowy cykl fal wzrostowych.
Zwyżkę przyspiesza kapitulacja podaży na kolejnych poziomach, czyli zjawisko short sqeeze. Tym samym wracamy do oporów z wyższego interwału czasowego, które będą miały okazje być już niedługo testowane.

środa, 25 lipca 2012

magic S/R zones for EURUSD, H1

Na wykresie H1 piątka spadkowa mogła zostać już zakończona. Obecnie kupujący euro zmagają się z pierwszą strefą podażową. Jej przekroczenie może powodować powstanie większej struktury wzrostowej z kolejnymi oporami przy wcześniej przełamanej strefie popytu oraz przy dołku fali pierwszej gdzie znajduje się kolejna strefa podażowa.

poniedziałek, 23 lipca 2012

magic S/R zones for EURUSD, H2

Dzięki nowemu minimum sytuacja w szerszej perspektywie staje się bardziej czytelna. Wygląda na to, że rynek obecnie rysuje spadkową falę piątą w całym impulsie i siła sprzedających euro powinna  maleć, a to z kolei może przybliżać kurs do wyrysowania korekty wzrostowej wyższego rzędu...
ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawione w artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.