sobota, 6 listopada 2010

EURUSD Weekly

Kontynuacja...
Wciąż możliwy scenariusz w długim terminie.

wtorek, 2 listopada 2010

EURUSD H1

Możliwa struktura korekcyjna na parze EURUSD z korektą pędzącą pośrodku.
ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawione w artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.